Mat 11: 28 Kom bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.

Iedere zondagochtend, tijdens of na de dienst, is er gelegenheid voor een gesprek en/of gebed met één van de gebedsteams.

Misschien ben je tijdens de dienst geraakt door iets wat gezegd is, wil je iets delen, loop je rond met vragen of heb je iets meegemaakt waar je graag over wilt praten.
Misschien heb je gebed nodig…

Gebed is een krachtig middel om dichter bij God te komen, door gebed ervaren we meer van Gods liefde en horen we meer van Gods stem.
Als we bidden is het Gods verlangen om aanwezig te zijn met Zijn Heilige Geest (Luc 11:13)

We hebben een geweldige liefdevolle God die werkt in en door gebed en niets liever wil
dan herstel en genezing brengen in je situatie.
Er staat in Zijn Woord: ‘Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ (Jac 5:16). Hier mogen we ons aan vast houden, als we God zoeken dan mogen we weten dat we gehoord worden.

Iedereen is van harte welkom op de zondagochtend bij het gesprek & gebed team. Je mag ons altijd aanspreken, kom gewoon zoals je bent…
Je kunt ons herkennen aan onze badges en staan in de buurt van de banner die hier is afgebeeld.

Wat is De Brug naar Herstel

We leven in een gebroken wereld. Deze gebrokenheid beïnvloedt alle facetten van ons bestaan. Relaties staan onder druk. Op allerlei terreinen raken mensen beschadigd of beschadigen zij zichzelf of anderen door hun houding en gedrag. Sommigen komen in een vicieuze cirkel terecht, waardoor de hoop op verandering en herstel langzamerhand kleiner wordt. Ook binnen onze kerken en gemeenten komen we mensen tegen die de gevolgen van deze gebroken wereld aan den lijve ondervinden. Zij worstelen met hun identiteit, verkeerde gewoonten, oncontroleerbaar gedrag of met negatieve gevolgen.

Juist voor deze mensen is Jezus naar de aarde gekomen. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde had Hij juist extra tijd en aandacht voor hen. En tijdens de ontmoetingen die Hij had met mensen die worstelden, stelde Hij meestal deze vraag: “Wat wilt u dat Ik voor u doe?” Het antwoord was bijna altijd: Dat ik gezond mag worden. En dat is wat Hij deed: mensen gezond maken.

Innerlijke genezing is iets dat we vanuit onszelf niet kunnen bewerkstelligen. Daar hebben we Jezus bij nodig. Hij is het die zegt: Ik ben gekomen om de mens het leven te geven in al zijn volheid. (Joh 10:10). In Zijn tijd op aarde heeft Jezus ons een aantal principes gegeven die ons de weg naar innerlijke genezing wijzen. Vanuit deze bijbelse principes, zoals we die o.a. vinden in de Bergrede, is het herstelprogramma De Brug naar Herstel ontstaan. Velen hebben hierdoor de weg naar Jezus en innerlijk herstel gevonden.

De Brug naar Herstel is een uniek 12-stappen herstelprogramma voor mensen die tegen problemen aan lopen in hun leven. In De Brug naar Herstel wordt geen mens uitgesloten en is geen probleem te groot of te klein!

Als je je in een van de volgende vragen herkent, dan is De Brug naar Herstel misschien iets voor jou.

 • Hoe accepteer ik wie ik ben?
 • Ik wil leven zonder beheerst te worden door angst.
 • Hoe ga ik om met lichamelijke pijn?
 • Hoe kom ik los van mijn verleden?
 • Hoe ga ik om met mijn boosheid?
 • Hoe kom ik los van mijn verslaving(en)?
 • Eetproblemen, hoe vind ik mijn weg hiermee?
 • Problemen met mijn seksuele identiteit, hoe ga ik hiermee om?
 • Ik worstel door het leven, wie helpt me?

“Laat God je de rust geven om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, maar ook de moed om te veranderen, wat je wel kunt veranderen.”

Dit programma wil je hierbij helpen en gaat ervanuit dat de mens is geschapen door God en alleen via Hem weer zijn bestemming kan vinden.

De avonden beginnen met worship , er worden thema’s behandeld en les gegeven. Na een korte koffiepauze gaan deelnemers in kleine groepjes om ervaringen te delen of wordt er nagedacht over het thema. De avond wordt afgesloten met een hapje en een frisje.

Overweeg je deel te nemen aan het programma; je bent van harte welkom. Tijdens je eerste bezoek wordt uitgelegd hoe het programma werkt. Het is een open inschrijving en je hoeft je niet op te geven.

 • Wanneer: elke maandagavond 19.15 uur tot 22.00 uur (zie ook de agenda)
 • Waar: Carstenstraat 81 te Hoogeveen

Heeft u nog vragen? Schroom niet en neem contact op

De taakveldleider Zending wil samen met de gemeente Gods Koninkrijk in deze wereld brengen, door woorden en daden en geïnspireerd door kracht.

Missie en Visie:

De Brug wil biddend en praktisch gericht zijn op werving van zendingswerkers uit eigen gemeente en wil hierin open staan voor de leiding van de Heilige Geest. De Brug zendt normaal gesproken zendingswerkers uit via zendingsorganisaties en moedigt haar kandidaten hier ook toe aan.

Organisatie:

De zending wordt gecoördineerd door taakveldleider Binne Hoekstra samen met de taakgroep zending (TGZ). Hij heeft contact met de thuisfrontcomités (TFC).

 • Ester Slobben is uitgezonden naar sloppenwijken van Westkaap, in Zuid-Afrika om aan kinderen het evangelie te vertellen.
 • De stichting Vrienden voor Roemenië wordt ook ondersteund door de gemeente. Wouko Snijder is bestuurslid en gaat regelmatig naar Roemenië om daar kleinschalig kinderen in nood te ondersteunen.

Voor meer info over: