God liefhebben

Elkaar dienen
Jezus bekend maken

Vrije baptisten gemeente de Brug

U bent van harte welkom in onze dienst.

 

De diensten beginnen om 10.00 uur. 

We willen graag als gemeente op zondag weer samenkomen. Daarom is iedereen van harte welkom. 

Visie

De gemeente heeft Jezus Christus als fundament en leeft vanuit de woorden van de Bijbel.
Het doel van De Brug is om een brug te zijn tussen Jezus en mensen.

Zorg

Het zorgpunt is niet de enige, en zeker niet de eerste plek, waar gemeenteleden zorg krijgen. De zorg in de gemeente begint met de basiszorg. Deze zorg wordt o.a. gegeven in de huiskringen. Danken, Dienen en Delen vindt plaats in de kringen.

Jongerenwerk

Als Gemeente proberen wij onze jongeren vanaf hun eerste jaren te onderwijzen en ruimte te bieden om met elkaar op te trekken. Zowel op de zondagen als andere dagen in de week is het jongerenwerk actief.