Missie en visie

De gemeente heeft Jezus Christus als fundament en leeft vanuit de woorden van de Bijbel.
Het doel van De Brug is om een brug te zijn tussen Jezus en mensen.
We willen u laten proeven hoe een leven met Jezus eruit kan zien en laten merken dat God ieder mens waardevol vindt. En dat u daardoor ook mag ervaren dat Jezus zelf de brug is tussen u en God en u met ons een plaats mag hebben binnen de gemeente.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat uw leven meer en meer naar Hem mag toegroeien en uzelf mag ervaren hoe waardevol dit is.

De Brug heeft als doelstelling:

  • Van niet-christenen discipelen maken van Christus Jezus;
  • Hen te dopen en samen te brengen in een plaatselijk gemeente;
  • Hen te onderwijzen en te doen groeien tot toegewijde discipelen;
  • Hen toe te rusten tot dienstbaarheid, dit tot opbouw en uitbreiding van het lichaam van Christus;
  • God te verheerlijken en Hem de eer geven die Hem toekomt.