Samenkomst 25 februari 2024 ‘Gebed’

Carstenstraat 81 Hoogeveen, Nederland

Spreekster: Hester Zoutman Onderwerp: Waar hebben we voor gebeden? Welke antwoorden hebben we gehad en wat leren we daarvan? Waarom is bidden zo'n moeilijke opdracht voor kerken?

Samenkomst 3 maart 2024 ‘De grote(re) opdracht’

Carstenstraat 81 Hoogeveen, Nederland

Spreker: Jan Jacob Hoefnagel Onderwerp: Gemeente-zijn gaat verder dan de plaatselijke gemeente. De gemeente is wereldwijd en heeft een taak om het licht van Jezus over heel de wereld te verspreiden. Onder andere door het evangelie in praktijk te brengen, om te zien naar elkaar. Want volgelingen van Jezus zijn geroepen om elkaar en de […]