Zendingswerk

De taakveldleider Zending wil samen met de gemeente Gods Koninkrijk in deze wereld brengen, door woorden en daden en geïnspireerd door kracht.

Missie en Visie:
De Brug wil biddend en praktisch gericht zijn op werving van zendingswerkers uit eigen gemeente en wil hierin open staan voor de leiding van de Heilige Geest. De Brug zendt normaal gesproken zendingswerkers uit via zendingsorganisaties en moedigt haar kandidaten hier ook toe aan.

Organisatie:
De zending wordt gecoördineerd door taakveldleider Binne Hoekstra samen met de taakgroep zending (TGZ). Hij heeft contact met de thuisfrontcomités (TFC).

  • Vanuit het TFC van de familie Mol, die vanuit onze gemeente is uitgezonden naar Papua Nieuw-Guinea, vertegenwoordigt Geke Dekens hun belangen in de TGZ.
  • Ronald en Elma Steenbeek zitten in Brazilië en zijn uitgezonden via onze gemeente, Marjolein Strijker vertegenwoordigt hun belangen in de TGZ.
  • De stichting Vrienden voor Roemenië wordt ook ondersteund door de gemeente. Wouko Snijder is bestuurslid en gaat regelmatig naar Roemenië om daar kleinschalig kinderen in nood te ondersteunen.
  • Ester Slobben is uitgezonden naar sloppenwijken van Westkaap, in Zuid-Afrika om aan kinderen het evangelie te vertellen.

Voor meer info over: