Gesprek en Gebed
Mat 11: 28 Kom bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.

Iedere zondagochtend, tijdens of na de dienst, is er gelegenheid voor een gesprek en/of gebed met één van de gebedsteams.

Misschien ben je tijdens de dienst geraakt door iets wat gezegd is, wil je iets delen, loop je rond met vragen of heb je iets meegemaakt waar je graag over wilt praten.
Misschien heb je gebed nodig…

Gebed is een krachtig middel om dichter bij God te komen, door gebed ervaren we meer van Gods liefde en horen we meer van Gods stem.
Als we bidden is het Gods verlangen om aanwezig te zijn met Zijn Heilige Geest (Luc 11:13)

We hebben een geweldige liefdevolle God die werkt in en door gebed en niets liever wil
dan herstel en genezing brengen in je situatie.
Er staat in Zijn Woord: ‘Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ (Jac 5:16). Hier mogen we ons aan vast houden, als we God zoeken dan mogen we weten dat we gehoord worden.

Iedereen is van harte welkom op de zondagochtend bij het gesprek & gebed team. Je mag ons altijd aanspreken, kom gewoon zoals je bent…
Je kunt ons herkennen aan onze badges en staan in de buurt van de banner die hier is afgebeeld.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp gebed

Uw gebedspunt