Logo van de Brug

Het logo bestaat uit een blauwe gebogen lijn linksboven, een groene gebogen lijn rechtsonder. Daar tussen is een rood kruis weergegeven.

De betekenis van deze drie elementen is als volgt:

  • De blauwe gebogen lijn staat voor God, de heiligheid.
  • De groene gebogen lijn staat voor de mensheid op aarde, de zonde.
  • Het rode kruis staat voor Jezus en zijn verzoenende werk tussen God en de mensen: de brug tussen God en de mensen.

De blauwe en groene lijn zijn gebogen en kunnen nooit tot elkaar komen. Hiervoor is het Kruis nodig. Door het Kruis -het werk van Jezus Christus- is het voor mensen mogelijk om weer tot God te komen, zoals het was voor de zondeval. Het werk van Jezus aan het Kruis overbrugt de kloof tussen God en mensen. Daarin ligt eveneens de betekenis van de naam van onze gemeente: `de Brug’.