MannenEvents

 Logo Mannenevents VBG de Brug

MannenEvents …….Only for men…

3 tot 4 keer per jaar worden er mannenevents verzorgt door een mannenteam. Het doel is dat door middel van thema’s en activiteiten, de mannen elkaar op een andere manier leren kennen. Daarnaast worden er veel ervaringen met elkaar uitgewisseld.

Waarom zijn deze mannenavonden?

  • We willen God groot maken door muziek en zang.
  • We worden opgebouwd in ons geloof en krijgen meer kennis van de Bijbel.
  • Samen delen over je ervaringen als man in je gezin, je huwelijk, de opvoeding, je werk enz.
  • Een stukje ontspanning door middel van een activiteit of een maaltijd/versnapering, vind je elkaar en kan je ervaringen delen.

Voel je vrij te komen en geef je op voor de avonden!

Heb je nog vragen of ideeën? Mail naar mannenevents@debrughoogeveen.nl

Neem vrienden, buurmannen of familie mee.mannenavond_band