Kringen

De Brug kent diverse kringen.

Huiskringen

Iedereen die deel uitmaakt van de Brug wordt ingedeeld in een huiskring. Deze kringen komen om de week bij elkaar op woensdag of donderdagavond. Het centrale thema van de huiskringen is “delen, danken en dienen”. De avonden zijn erop gericht om de onderlinge band te verstevigen en de relatie met God te verdiepen. Dit wordt gedaan door o.a. zang, gebed en gesprek. Voor mensen die zich hebben aangemeld als geregistreerd bezoeker van de gemeente is er een bezoekerskring. De kringen vervullen een belangrijke taak in de gemeente om berichten te communiceren. De kringindeling wordt gemaakt voor een periode van drie jaar, daarna worden de kringen opnieuw ingedeeld. Verder is er een speciale kring voor de jong-volwassenen (tot +/- 25 jaar).
Lees hier meer over de Jong volwassenen kring (JVK).

Vrouwen ochtenden (NOA)

Tweewekelijks worden er vrouwen-ochtenden georganiseerd. Soms vindt deze activiteit op een avond plaats. Deze kringen zijn laagdrempelig, zodat ook vrouwen die niet tot de gemeente behoren deze ochtenden kunnen bezoeken en op deze manier kennis kunnen maken met de Brug. Lees hier meer over de vrouwen ochtenden.

Mannen avonden

Zo’n 4 keer per jaar is er een speciale middag/avond bestemd voor de mannen van de gemeente. Doel van deze avonden is om de relatie met God te verdiepen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op een zaterdagmiddag/avond. Lees hier meer over de mannen avonden.