Activiteiten

 
Diensten
Elke zondagmorgen is er om 10:00 uur een dienst. Tijdens deze dienst wordt God aanbeden door middel van zang en

Lees meer
Kringen
De Brug kent diverse kringen. Huiskringen Iedereen die deel uitmaakt van de Brug wordt ingedeeld in een huiskring. Deze kringen komen om de

Lees meer
Het opdragen van kinderen
Ieder leven dat gegeven wordt, is een zegen en een geschenk van God. Telkens wanneer er een kind wordt geboren,

Lees meer
Dopen
De gemeente ziet het als haar opdracht om het gebod van de Here Jezus genoemd in Mattheüs 28:19-20, om het

Lees meer
MannenEvents
  MannenEvents …….Only for men… 3 tot 4 keer per jaar worden er mannenevents verzorgt door een mannenteam. Het doel is dat

Lees meer
Vrouwenochtenden
Noa betekent verandering / beweging We hebben dit ontleend aan het verhaal "de dochter van Zelafead" Numeri 27:1-11 Numeri 36:1-12 Jozua 17:3-6 Psalm 103:2-5 Mijn ziel,

Lees meer